Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

Leica M9

Le­ica M9

Le­ica M9 i „Rzym­skie wa­ka­cje 2017” Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 ku­pić i uży­wać cy­fro­wy apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z 2009 roku. Ge­ne­ral­nie tekst bę­dzie do­ty­czył ca­łej ro­dzi­ny M9, czy­li mo­de­li: Le­ica M9, Le­ica M9-P, M Mo­no­chro­me oraz Le­ica M-E, wszyst­kie ma­ją te sa­me pod­ze­spo­ły i ró…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej­sze teksty

Leica M9

Le­ica M9

Le­ica M9 i „Rzym­skie wa­ka­cje 2017” Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 ku­pić i uży­wać cy­fro­wy apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z 2009 roku. Ge­ne­r…
Czytaj dalej...
pasek do aparatu Stroppa

Pa­sek do apa­ra­tu Stroppa

Dla­cze­go ma­my so­bie nie umi­lić na­sze­go fo­to­gra­ficz­ne­go ży­cia i nie no­sić na­szych apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych na ład­nych paskach? Dla­cze­…
Czytaj dalej...