Close

Piszemy o fotografii

Leica Q2 Monochrom

Leica Q2 Monochrom

Tym razem zacznę od końca. Odbierając z salonu aparat Leica Q2 Monochrom usłyszałem – „…jest moc!” I do­dat­ko­wo, jesz­cze moja he­re­zja. Jest to naj­lep­sza Le­ica z …
czytaj...
Laowa FF-S-shift-15mm

Laowa 15mm shift – oszukujemy fizykę

Obiek­tyw La­owa FF‑S 15mm f/4.5 W‑Dreamer to ko­lej­ny ele­ment ofen­sy­wy fir­my La­owa na ryn­ku opty­ki fo­to­gra­ficz­nej. Jed­no­cze­śnie ko­lej­ny obiek­tyw ul­tra­s…
czytaj...