Close

Piszemy o fotografii

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwi­la na Ur­sy­no­wie w War­sza­wie to jed­na z trzech ur­sy­now­skich „gór”. Po­wsta­ła, tak jak Gór­ka Ka­zur­ka i Psia Gór­ka, ze zwo­żo­ne­go w&nbs…
czytaj...
zdjecia w deszczu

Kap, kap, płyną zdjęcia w deszczu

W czasie deszczu dzieci się nudzą, a ja nie! Fo­to­graf pe­sy­mi­sta po­wie, że nie idzie na zdję­cia, bo pada. Fo­to­graf opty­mi­sta idzie na zdję­cia w desz­czu, bo leje…
czytaj...