Close

Piszemy o fotografii

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów. To zbiór felietonów opublikowanych pierwotnie na łamach pierwszego w Polsce, internetowego magazynu fotografii – 5klatek.pl. Pierw­szy jest z 2006 r. Osta…
czytaj...
Leica M9

Leica M9 i „Rzymskie wakacje 2017”

Czyli dlaczego warto w 2017 kupić i używać cyfrowy aparat fotograficzny z 2009 roku. Gene­ral­nie tekst będzie doty­czył całej rodzi­ny M9, czy­li mode­li: Leica M9, Leica M9-P, M Mono­ch…
czytaj...
pasek do aparatu Stroppa

Pasek do aparatu Stroppa

Dlaczego mamy sobie nie umilić naszego fotograficznego życia i nie nosić naszych aparatów fotograficznych na ładnych paskach? Dla­cze­go po zapła­ce­niu tysię­cy zło­tych za apa­rat mam…
czytaj...
Urs Recher z Broncolor

Urs Recher – „Mr Precise”

Czyli, jak Urs Recher z Broncolor zamienił, z natury nudny, przekaz technologiczny o lampach błyskowych Broncolor w przyjemność odkrywania drobiazgów, które mają istotny wpływ na końcowy…
czytaj...
tadeusz wierzbicki maski

Białe jest złote, czy niebieskie?

Technologiczne rozterki dokumentalisty. Tade­usz Wierz­bic­ki Maski – to jeden z wie­lu pro­jek­tów arty­sty reali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na całym świe­cie. To pro…
czytaj...
noworoczne postanowienia fotograficzne

Z Nowym Rokiem świeżym okiem...

czyli rachunek za rok ubiegły i obietnice na przyszłość – noworoczne postanowienia fotograficzne. Z każ­dym Nowym Rokiem jest szan­sa by coś zmie­nić. Moż­na zmie­nić ciu­chy, sa…
czytaj...
kodak ektachrome

Ektachrome powraca

Aż chce się krzyknąć, parafrazując „klasyków”, Yes, Yes, Yes! Kodak Ektachrome is back! Po pię­ciu latach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych foto­gra­ficz­nych łez. P…
czytaj...