Close

Piszemy o fotografii

Paweł Pierściński. Fotografia

Paweł Pierściński – Fotografia

„Pa­weł Pier­ściń­ski – Fo­to­gra­fia”. Lu­bię wy­daw­nic­twa mo­no­gra­ficz­ne. Zwy­kle znam czy­jąś twór­czość wy­ryw­ko­wo – ja­kiś cykl albo wręcz po­je­d…
czytaj...
Leica M monochrome with Voigtlander Color Skopar 35/2.5

Nasze fotografie

Stacja metra „Centrum Nauki Kopernik” Le­ica M mo­no­chrom, ISO 2500, t-1/60s, f-8; obiek­tyw Vo­ig­tlan­der Co­lor Sko­par 35/2.5
czytaj...
Voigtlander 35mm f2.5 Color Skopar II VM

Voigtlander 35mm f2.5 Color Skopar II VM

Voigtlander 35mm f2.5 Color Skopar II VM pancake – odkryłem obiektyw idealny? Już od dłuż­sze­go cza­su szu­kam ide­al­ne­go obiek­ty­wu o ogni­sko­wej 35 mm. Ta­kie­go, któ­…
czytaj...
Trieste Photo Days 2018

Trieste Photo Days 2018

Trieste Photo Days 2018 to kilkadziesiąt wystaw (ponad 700 zdjęć autorów z całego świata), warsztaty, odczyty, przegląd portfolio, prezentacja książek, spotkania. Czy da się ży­wić p…
czytaj...
gest fotograficzny

Gest fotograficzny

Rafał Milach i Marta Szymańska w książce „Widzi mi się” (Wydawnictwo Fundacji Archeologia Fotografii), niedawno przez nas polecanej, tak opisują gest fotograficzny: „Gest fo­to…
czytaj...
Alec Soth

Nasze fotografie

Alec Soth – „...everything is connected” Leica M monochrom, ISO 1250, t-1/60s, f-4; obiektyw Zeiss Planar 50/2
czytaj...
siedziba warszawskiej giełdy

Nasze fotografie

Siedziba warszawskiej giełdy, dawny Dom Partii. Leica M monochrom, ISO 320, t-1/1000s, f-11; obiektyw Zeiss Planar 50/2
czytaj...