Close

Piszemy o fotografii

Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak Design Everyday Sling 6l v2 czyli kompromis maksymalny, który można było osiągnąć całkiem małym kosztem. Od za­wsze szu­ka­łem uni­wer­sal­nej tor­by fo­to­gra­ficz­nej. Pierw…
czytaj...
Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwi­la na Ur­sy­no­wie w War­sza­wie to jed­na z trzech ur­sy­now­skich „gór”. Po­wsta­ła, tak jak Gór­ka Ka­zur­ka i Psia Gór­ka, ze zwo­żo­ne­go w&nbs…
czytaj...
zdjecia w deszczu

Kap, kap, płyną zdjęcia w deszczu

W czasie deszczu dzieci się nudzą, a ja nie! Fo­to­graf pe­sy­mi­sta po­wie, że nie idzie na zdję­cia, bo pada. Fo­to­graf opty­mi­sta idzie na zdję­cia w desz­czu, bo leje…
czytaj...