Close

Piszemy o fotografii

Leica M monochrome with Voigtlander Color Skopar 35/2.5

Nasze fotografie

Stacja metra „Centrum Nauki Kopernik” Le­ica M mo­no­chrom, ISO 2500, t‑1/60s, f‑8; obiek­tyw Vo­ig­tlan­der Co­lor Sko­par 35/2.5
czytaj...
Voigtlander 35mm f2.5 Color Skopar II VM

Voigtlander 35mm f2.5 Color Skopar II VM

Voigtlander 35mm f2.5 Color Skopar II VM pancake – odkryłem obiektyw idealny? Już od dłuż­sze­go cza­su szu­kam ide­al­ne­go obiek­ty­wu o ogni­sko­wej 35 mm. Ta­kie­go, któ­…
czytaj...
Trieste Photo Days 2018

Trieste Photo Days 2018

Trieste Photo Days 2018 to kilkadziesiąt wystaw (ponad 700 zdjęć autorów z całego świata), warsztaty, odczyty, przegląd portfolio, prezentacja książek, spotkania. Czy da się ży­wić p…
czytaj...
gest fotograficzny

Gest fotograficzny

Ra­fał Mi­lach i Mar­ta Szy­mań­ska w książ­ce „Wi­dzi mi się” (Wy­daw­nic­two Fun­da­cji Ar­che­olo­gia Fo­to­gra­fii), nie­daw­no przez nas po­le­ca­nej, ta…
czytaj...
Alec Soth

Nasze fotografie

Alec Soth – „...everything is connected” Leica M monochrom, ISO 1250, t‑1/60s, f‑4; obiektyw Zeiss Planar 50/2
czytaj...
siedziba warszawskiej giełdy

Nasze fotografie

Siedziba warszawskiej giełdy, dawny Dom Partii. Leica M monochrom, ISO 320, t‑1/1000s, f‑11; obiektyw Zeiss Planar 50/2
czytaj...