Close

Piszemy o fotografii

kodak ektachrome

Ektachrome powraca

Aż chce się krzyknąć, parafrazując „klasyków”, Yes, Yes, Yes! Kodak Ektachrome is back! Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych fo­to­gra­ficz­nyc…
czytaj...
konost digital rangefinder

Konost digital rangefinder

Konost digital rangefinder – być albo nie być niezależnych producentów. Po po­nad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych ko…
czytaj...
hasselblad x1d

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

Pierwszym był Hasselblad Superwide C Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wy­ja­śnie­niem. Daw­no temu, ro­biąc zdję­cia do pra­cy dy­plo­mo­wej, …
czytaj...
raw czy jpeg

RAW czy JPEG?

RAW czy JPEG? Moja odpowiedź brzmi: punkt widzenia jak zwykle zależy od punktu siedzenia. RAW czy JPEG – je­śli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wy­da­je się, że nie po­wi­nie­n…
czytaj...
leica m-d

Leica M‑D – jak zostałem jasnowidzem

Firma Leica zaprezentowała nowy model, Leica M‑D. Aparat cyfrowy bez tylnego ekranu – wyświetlacza! Jak fotografować...? Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o apa­ra­cie fo­to­gra­ficz­n…
czytaj...