Close

Piszemy o fotografii

wielkanoc czas refleksji

Nasze fotografie

Wielkanoc czas refleksji, śmierci, powrotów i radości. Wiel­ka­noc czas re­flek­sji i po­wro­tu do ży­cia. Ni­kon D700, ISO 1600, t‑1/250s, f‑4; obiek­tyw Sig­ma 50/1.4
czytaj...
Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Nasze fotografie

„Gdzieś” – fotografie, wystawa fotograficzna gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­nej Mał­go­rza­ty Mi­ko­…
czytaj...
zdjęcia wiosny kanak

Nasze fotografie

Zdjęcia wiosny, czy to już wiosna? Zdję­cia wio­sny na Ur­sy­no­wie. Ni­kon D700, ISO 200, t‑1/500s, f‑8; obiek­tyw Nik­kor AF‑D 35/2
czytaj...
konost ff rangefinder

Konost FF – ewolucja czy rewolucja

Konost FF – cyfrowy dalmierz Cała se­ria apa­ra­tów Ko­nost ma po­ja­wić się na ryn­ku w przy­szłym roku. Fla­go­wym mo­de­lem ma być Ko­nost FF. Apa­rat, któ­ry wg. spe­…
czytaj...
Olympus OM-1

Olympus OM‑1

Olympus OM‑1 – praprzodek aparatów cyfrowych. Apa­rat Olym­pus OM‑1 wpro­wa­dzo­no na ry­nek w 1973 roku. Lu­strzan­ka jed­no-obiek­ty­wo­wą Olym­pus OM‑1 od­nio­sł…
czytaj...