Close

Piszemy o fotografii

Olympus OM-1

Olympus OM‑1

Olympus OM‑1 – praprzodek aparatów cyfrowych. Apa­rat Olym­pus OM‑1 wpro­wa­dzo­no na ry­nek w 1973 roku. Lu­strzan­ka jed­no-obiek­ty­wo­wą Olym­pus OM‑1 od­nio­sł…
czytaj...