Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej na­pi­sa­li­śmy...

Olympus OM-1

Olympus OM‑1

Olympus OM‑1 – praprzodek aparatów cyfrowych. Apa­rat Olym­pus OM‑1 wpro­wa­dzo­no na ry­nek w 1973 roku. Lu­strzan­ka jed­n…
Czytaj dalej...