Close

Blog o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej na­pi­sa­li­śmy...

Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Nasze fotografie

„Gdzieś” – fotografie, wystawa fotograficzna gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy…
Czytaj dalej...
zdjęcia wiosny kanak

Nasze fotografie

Zdjęcia wiosny, czy to już wiosna? Zdję­cia wio­sny na Ur­sy­no­wie. Ni­kon D700, ISO 200, t-1/500s, f-8; obiek­tyw Nik­kor AF-D 35/2
Czytaj dalej...
Olympus OM-1

Olympus OM-1

Olympus OM-1 – praprzodek aparatów cyfrowych. Apa­rat Olym­pus OM-1 wpro­wa­dzo­no na ry­nek w 1973 roku. Lu­strzan­ka jed­no-ob…
Czytaj dalej...