Close

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napisaliśmy...

fotografia w pobliżu

Fotografia w pobliżu

Dobre kadry mogą czekać na nas tuż obok naszego domu. Fotografia w pobliżu. Wie­lu lu­dzi pró­bu­je fo­to­gra­fo­wać „pięk­ne m…
Czytaj dalej...
wielkanoc czas refleksji

Nasze fotografie

Wielkanoc czas refleksji, śmierci, powrotów i radości. Wiel­ka­noc czas re­flek­sji i po­wro­tu do życia. Ni­kon D700, ISO 1…
Czytaj dalej...
Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Nasze fotografie

„Gdzieś” – fotografie, wystawa fotograficzna gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy…
Czytaj dalej...