Close

Blog o fotografii

URBAN 2018 Summer Exhibition

Nasze fotografie – URBAN 2018 Summer Exhibition

Dobre wieści – URBAN 2018 Summer Exhibition. Zdję­cie za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do wy­sta­wy URBAN 2018 Sum­mer Exhi­bi­tion, któ­ra bę­dzie po­ka­zy­wa­na naj­pierw w Trie­ście na te­go­rocz­nym mie­sią­cu fo­to­gra­fii, a po­tem w Eu­ro­pie. Sony 7R z obiektywem Voigtlander super wide heliar 15mm f/4.5 aspherical
Czytaj dalej...

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej na­pi­sa­li­śmy...

siedziba warszawskiej giełdy

Nasze fotografie

Siedziba warszawskiej giełdy, dawny Dom Partii. Leica M monochrom, ISO 320, t-1/1000s, f-11; obiektyw Zeiss Planar 50/2
Czytaj dalej...