Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego. Relacja z wystawy na inaugurację nowej siedziby Fundacji Archeologia Fotografii i kolektywu Sputnik Photos. Po reali­za­cji wysta­wy Zbi­gnie­wa Dłu­ba­ka i napraw­dę wspa­nia­łej reali­za­cji wysta­wy Zofii Rydet spo­dzie­wa­łam się nowe­go cudeń­ka. No cóż, tro­chę się roz­cza­ro­wa­łam, ale tyl­ko tro­chę. Orga­ni­za­to­rzy wysta­wy – Mniej wię­cej. Foto­gra­fie z archi…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napi­sa­li­śmy...

kodak ektachrome

Ektachrome powraca

Aż chce się krzyknąć, parafrazując „klasyków”, Yes, Yes, Yes! Kodak Ektachrome is back! Po pię­ciu latach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze…
Czytaj dalej...