Close

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napisaliśmy...

Leica M monochrome with Voigtlander Color Skopar 35/2.5

Nasze fotografie

Stacja metra „Centrum Nauki Kopernik” Le­ica M mo­no­chrom, ISO 2500, t‑1/60s, f‑8; obiek­tyw Vo­ig­tlan­der Co­lor Sko­par 35/2…
Czytaj dalej...