Close

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napisaliśmy...

gest fotograficzny

Gest fotograficzny

Ra­fał Mi­lach i Mar­ta Szy­mań­ska w książ­ce „Wi­dzi mi się” (Wy­daw­nic­two Fun­da­cji Ar­che­olo­gia Fo­to­gra…
Czytaj dalej...
siedziba warszawskiej giełdy

Nasze fotografie

Siedziba warszawskiej giełdy, dawny Dom Partii. Leica M monochrom, ISO 320, t‑1/1000s, f‑11; obiektyw Zeiss Planar 50/2
Czytaj dalej...