Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej na­pi­sa­li­śmy...

raw czy jpeg

RAW czy JPEG?

RAW czy JPEG? Moja odpowiedź brzmi: punkt widzenia jak zwykle zależy od punktu siedzenia. RAW czy JPEG – je­śli czu­jesz się pro­fe­sjo­na…
Czytaj dalej...