Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej na­pi­sa­li­śmy...

fotografia w pobliżu

Fotografia w pobliżu

Dobre kadry mogą czekać na nas tuż obok naszego domu. Fotografia w pobliżu. Wielu ludzi próbuje fotografować „piękne miejsca”, tak jak…
Czytaj dalej...
wielkanoc czas refleksji

Nasze fotografie

Wielkanoc czas refleksji, śmierci, powrotów i radości. Wiel­ka­noc czas re­flek­sji i po­wro­tu do ży­cia. Ni­kon D700, ISO 1600…
Czytaj dalej...
Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Nasze fotografie

„Gdzieś” – fotografie, wystawa fotograficzna gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy…
Czytaj dalej...
zdjęcia wiosny kanak

Nasze fotografie

Zdjęcia wiosny, czy to już wiosna? Zdję­cia wio­sny na Ur­sy­no­wie. Ni­kon D700, ISO 200, t‑1/500s, f‑8; obiek­tyw Nik­kor AF‑D 35/2
Czytaj dalej...