Close

fotografia analogowa

Ektachrome powraca

kodak ektachrome

Aż chce się krzyk­nąć, para­fra­zu­jąc „kla­sy­ków”, Yes, Yes, Yes! Kodak Ekta­chro­me is back! Po pię­ciu latach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych foto­gra­ficz­nych łez. Po bez­na­dziej­no­ści cyfro­wych barw powra­ca lub może powró­cić do pro­duk­cji, barw­ny dia­po­zy­tyw Kodak Ekta­chro­me.

Czytaj więcej