Close

torba fotograficzna

Domke F-3x Ballistic – powrót torby marnotrawnej

domke f-3x super compact ballistic series shoulder bag

Wła­ści­wie to ja ska­za­łem swo­ją Dom­ke F-3x Bal­li­stic na wygna­nie, w sza­fie. Tyl­ko i wyłącz­nie za wygląd. Jak moż­na było potrak­to­wać kogoś – coś w ten spo­sób, za lata wier­nej pra­cy? Wyrzu­ty sumie­nia zaspo­ko­jo­ne, teraz do rze­czy. Fir­ma Dom­ke to tra­dy­cja rodem z lat 70-tych XX wie­ku. Foto­re­por­ter, Jim Dom­ke, nie […]

Czytaj więcej