Close

Voigtlander Nokton Classic

Voigtlander 35 mm f/1.4 Nokton Classic VM – wakacje z bliźniakami

Voigtlander 35mm f/1,4 Nokton Classic SC

Vo­ig­tlan­der 35 mm f/1.4 Nok­ton Clas­sic VM to dwa bliź­nia­cze obiek­ty­wy. Jak na bliź­nia­ków przy­sta­ło mają ja­kiś róż­nią­cy ich szcze­gół. W przy­ro­dzie bywa róż­nie, jed­na para bliź­nia­ków róż­ni się szcze­gó­łem ana­to­micz­nym, a inna cha­rak­te­rem.

Czytaj więcej