Close

wystawa fotograficzna

Nasze fotografie

Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Gdzieś” – foto­gra­fie, wysta­wa foto­gra­ficz­na gdzieś. Wysta­wa foto­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wysta­wy foto­gra­ficz­nej Mał­go­rza­ty Miko­łaj­czyk, Gale­ria PI w Zale­siu Gór­nym. Wię­cej moż­na zoba­czyć w gale­rii. Nikon D700, ISO 1600, t-1/250s, f-2,8; obiek­tyw Nik­kor AF-D 35/2

Czytaj więcej