Close

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napisaliśmy...

profil Adobe balans bieli auto

Balans bieli

Ba­lans bie­li czy­li coś o czym więk­szość fo­to­gra­fów wie, ale mniej­szość ko­rzy­sta wła­ści­wie lub wca­le. Po­mi­j…
Czytaj dalej...
Leica Q2 Monochrom

Leica Q2 Monochrom

Tym razem zacznę od końca. Odbierając z salonu aparat Leica Q2 Monochrom usłyszałem – „…jest moc!” I do­dat­ko­wo, jesz­cze moja…
Czytaj dalej...