Close

Nasze fotografie – URBAN 2018 Summer Exhibition

URBAN 2018 Summer Exhibition

Dobre wieści – URBAN 2018 Summer Exhibition.

Zdję­cie za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do wy­sta­wy URBAN 2018 Sum­mer Exhi­bi­tion, któ­ra bę­dzie po­ka­zy­wa­na naj­pierw w Trie­ście na te­go­rocz­nym mie­sią­cu fo­to­gra­fii, a po­tem w Eu­ro­pie.

Sony 7R z obiektywem Voigtlander super wide heliar 15mm f/4.5 aspherical