Close

11 lutego 2018

Nasze fotografie – południowa obwodnica Warszawy

południowa obwodnica warszawy

Południowa obwodnica Warszawy.

Przy­go­to­wa­nia na polach wila­now­skich pod budo­wę połu­dnio­wej obwod­ni­cy War­sza­wy. Pano­ra­ma ze skar­py wiśla­nej w kie­run­ku wschod­nim.

%d bloggers like this: