Close

Nasze fotografie – południowa obwodnica Warszawy

południowa obwodnica Warszawy

Południowa obwodnica Warszawy.

Przy­go­to­wa­nia na po­lach wi­la­now­skich pod bu­do­wę po­łu­dnio­wej ob­wod­ni­cy War­sza­wy. Pa­no­ra­ma ze skar­py wi­śla­nej w kie­run­ku wschod­nim.

%d bloggers like this: